Мореплавателите в миналото се ориентирали само по звездното небе, за да стигнат до крайната си цел. Сега ще имате същата задача – без да виждате да изпълните мисията си! Първо с въженце очертаете кръг на пода, като едно дете държи края на въженцето, а друго се завърта около него, очертавайки кръг. Едно дете стъпва в кръга, от който не трябва да излиза със завързани очи, а друго му дава команди. Например: направи 4 крачки вляво, после 3 вдясно. Играчът трябва да изпълни 10 команди под ред без да излиза от кръга. Ако сбърка, е ред на следващият. Победител в първият, който успее да изпълни 10-те команди, без да преминава очертанията.