Горгона медуза били най-страшната от трите сестри горгони, които имали способност да вкаменят всеки само с поглед. Днес един от вас ще е Горгона и ще бъде повелител на вкаменените играчи!
Всички играчи се разпръскват, а едно дете е горгона медуза. То застава с гръб към останалите и казва: „Едно, две, три- морето още спи“ и веднага се обръща към останалите играчи, които през това време са се разпръснали из стаята. Докато то брои, те трябва да се придвижат бързо до него. Останалите трябва да спрат на мястото си преди Горгона да се обърне. Ако Горгона забележи някое останалите в деца в движение, го посочва и то отпада от играта. Побеждава този, които най бързо докосне Грогона по гърба.