Праисторическите хора събирали семена и растения, за да се изхранят. С напредването на развитието си, те започнали да създават оръжия, с които да ловуват, за да оцелеят, когато не могат да се изхранят само с растенията, които намирали. Днес ще пресъздадете лова на праисторическите хора. За целта ще използвате различни предмети, които ще разпръснете по земята. Играта започва, когато пускате музика. В момента, в който тя спре, трябва да вземете предмет в ръка. Тук има уловка- предметите трябва да са с един по-малко от участниците. Така винаги ще има един играч, за който не остава предмет и играта ще бъде решена от бързината на реакциите. Ако участникът не успее да хване предмет, когато музиката спре, той отпада. Този, който успее да хване и последния предмет, печели играта.