Сляпа баба е игра позната по цял свят. В Испания я наричат „Сляпа муха“, в Италия и Германия „Сляпо кокошка“. Във Франция е „Колен-маяр и е именувана на войн, който по време на битка ослепява, но продължава да се бие за победата. Историята на играта е любопитна, но още по-забавна е, когато се играе. Избира се едно дете, на което се завързват очите с шал и то е „сляпата баба“. Останалите участници започват да обикалят около него и да го закачат. Когато той хване някого, го задържа. Задържаният става „сляпа баба“.