От незапомнени време, за да предават знания и да учат нови неща, хората трябвало да отговорят на интересни въпроси, които нарекли гатанки. Сега е време и вие да познаете отговорите на няколко гатанки:
Двама братя денем и нощем се гонят, пак не могат да се стигнат. Що е то?
Кости няма, кости троши, що е то?
По ливади свещи горят, вятър вее- не гаси ги, слънце грее – не суши ги. Що е то?
Червеничко, мъничко, Царя от пътя отбива. Що е то?
Златна царица със свилена косица, в шума облечена, от полето довлечена. Що е то?
Пролет се облича, зима се съблича. Що е то?