Бързината и ловкостта са важна част от много спортове. Усъвършенстването на тези две качества могат да помогнат както в надпреварите, така и в живота, когато говорим за бърза мисъл. Затова сега може да ги тренираме с играта „Море, суша, небе“, в която могат да включат толкова играчи, колкото столове има.
Играчите седят на столове. Водачът застава срещу тях и казва: “море”. Всички играчи трябва да станат прави, ако каже “суша”, те сядат, а когато каже “небе” – пляскат с ръце над главите си. Водачът има право да казва едно и също нещо няколко пъти, например “море”, “море” или “суша”, “суша”. Ако някой сбърка, отпада от играта. За победител се обявява онзи, който остане последен без да сбърка.