Христофор Колумб е открил континента Америка. Навремето, когато той и другите откриватели покорявали територии, те си водели записки за всичко, което виждали в новите земи. Те описвали обкръжаващата природа, растителните и животинските видове. Така, благодарение на изследователите и откривателите, хората изучавали света. Тръгни по техния път!
Един от играчите казва буква, с която да се напишат по една държава, един град, едно село, едно животно, едно растение и един предмет. Например: задава се буквата А, а играчът пише: Арабия,Асеновград, Аврен, антилопа, акварелни бои. Дори да изредите всички букви от азбуката, можете да продължите да играете, стига да няма дума, която да се повтаря в отговорите. Печели този, който е дал най-много отговори.