Телепатията е разчитане на мислите на друг човек от разстояние. Много магьосници са се опитвали да докажат, че я владеят, но досега никой не е успял.
Асоциациите са нещо подобно, но са много по-интересни, победителят се определя от въображението и логическото мислене.
Трябват ви листове харти, на които пишете думи в 3 категории- личности, предмети и професии. Броят им може да бъде колкото прецените, но е важно всички да имат равен брой думи от 3-те раздела. Този, който трябва да отгатне думата поставя листа над главата си, за да не го вижда, а останалите трябва да му обяснят думата само с жестове в рамките на 30 секунди.
Точка печели както позналият думата, така и този, който е успял да му я обясни. Победител е събралият най-много точки.