Асоциации

Асоциации

Телепатията е разчитане на мислите на друг човек от разстояние. Много магьосници са се опитвали да докажат, че я владеят, но досега никой не е успял.
Асоциациите са нещо подобно, но са много по-интересни, победителят се определя от въображението и логическото мислене.
Трябват ви листове харти, на които пишете думи в 3 категории- личности, предмети и професии. Броят им може да бъде колкото прецените, но е важно всички да имат равен брой думи от 3-те раздела. Този, който трябва да отгатне думата поставя листа над главата си, за да не го вижда, а останалите трябва да му обяснят думата само с жестове в рамките на 30 секунди.
Точка печели както позналият думата, така и този, който е успял да му я обясни. Победител е събралият най-много точки.

Градове, държави, села, растения, животни и предмети

Христофор Колумб е открил континента Америка. Навремето, когато той и другите откриватели покорявали територии, те си водели записки за всичко, което виждали в новите земи. Те описвали обкръжаващата природа, растителните и животинските видове. Така, благодарение на изследователите и откривателите, хората изучавали света. Тръгни по техния път!
Един от играчите казва буква, с която да се напишат по една държава, един град, едно село, едно животно, едно растение и един предмет. Например: задава се буквата А, а играчът пише: Арабия,Асеновград, Аврен, антилопа, акварелни бои. Дори да изредите всички букви от азбуката, можете да продължите да играете, стига да няма дума, която да се повтаря в отговорите. Печели този, който е дал най-много отговори.

Море, суша, небе

Бързината и ловкостта са важна част от много спортове. Усъвършенстването на тези две качества могат да помогнат както в надпреварите, така и в живота, когато говорим за бърза мисъл. Затова сега може да ги тренираме с играта „Море, суша, небе“, в която могат да включат толкова играчи, колкото столове има.
Играчите седят на столове. Водачът застава срещу тях и казва: “море”. Всички играчи трябва да станат прави, ако каже “суша”, те сядат, а когато каже “небе” – пляскат с ръце над главите си. Водачът има право да казва едно и също нещо няколко пъти, например “море”, “море” или “суша”, “суша”. Ако някой сбърка, отпада от играта. За победител се обявява онзи, който остане последен без да сбърка.

Гатанки

От незапомнени време, за да предават знания и да учат нови неща, хората трябвало да отговорят на интересни въпроси, които нарекли гатанки. Сега е време и вие да познаете отговорите на няколко гатанки:
Двама братя денем и нощем се гонят, пак не могат да се стигнат. Що е то?
Кости няма, кости троши, що е то?
По ливади свещи горят, вятър вее- не гаси ги, слънце грее – не суши ги. Що е то?
Червеничко, мъничко, Царя от пътя отбива. Що е то?
Златна царица със свилена косица, в шума облечена, от полето довлечена. Що е то?
Пролет се облича, зима се съблича. Що е то?

„Пазач”

„Пазач”

Чували ли сте за легендарния Троянски кон? Той е дар от гърците за троянците, който им дават уж, за да признаят победата им във войната. В коня обаче се крият войни, които през нощта тихомълком излизат от него и отключват портите на града, след което го превземат. Сега и вие ще се промъкнете като тях! Трябват ви само чорап, стол и шал. Един от играчите е пазачът и шалът се завързва на очите му, а чорапът се слага под стола. Пазачът сяда, а останалите са на няколко крачки от него. Те трябва да се прокраднат, за да вземат чорапа и да се върнат на мястото си. Ако пазачът чуе звук казва „Стоп” и посочва посоката, от която е дошъл играчът. Ако е прав, играчът изгаря. Последния останал е победител и е пазач в следваща игра.

ОСТАНАЛ ТЕКСТ: Ако нямате обръч, можете да играете с късо въженце, завързано в двата края, сакаш имате ласо. Е, няма да е идеален обръч, но пък може да си направите каубойски турнир!