Градове, държави, села, растения, животни и предмети

Христофор Колумб е открил континента Америка. Навремето, когато той и другите откриватели покорявали територии, те си водели записки за всичко, което виждали в новите земи. Те описвали обкръжаващата природа, растителните и животинските видове. Така, благодарение на...

Море, суша, небе

Бързината и ловкостта са важна част от много спортове. Усъвършенстването на тези две качества могат да помогнат както в надпреварите, така и в живота, когато говорим за бърза мисъл. Затова сега може да ги тренираме с играта „Море, суша, небе“, в която могат да включат...

Гатанки

От незапомнени време, за да предават знания и да учат нови неща, хората трябвало да отговорят на интересни въпроси, които нарекли гатанки. Сега е време и вие да познаете отговорите на няколко гатанки: Двама братя денем и нощем се гонят, пак не могат да се стигнат. Що...

„Изготвяне на пъзел“

Знаете ли как са се появили пъзелите? Всъщност те щели да са учебно пособие, за да улеснят децата да изучават световната география. Англичанинът, който ги създава през далечната 1760-та година рисува карти на различните държави върху дървени плоскости, след което ги...

Върлаци

В древността елините, потомци на които са съвременните гърци, използвали различни ядки като орех, лешник, кестен, и и дори скъпоценни камъни, за да играят на върлаци. Когато занаятчийството напреднало, древните хора започнали да ги изработват от дърво, стъкло или...

„Сляпа баба“

Сляпа баба е игра позната по цял свят. В Испания я наричат „Сляпа муха“, в Италия и Германия „Сляпо кокошка“. Във Франция е „Колен-маяр и е именувана на войн, който по време на битка ослепява, но продължава да се бие за победата. Историята на играта е любопитна, но...