Асоциации

Асоциации

Телепатията е разчитане на мислите на друг човек от разстояние. Много магьосници са се опитвали да докажат, че я владеят, но досега никой не е успял. Асоциациите са нещо подобно, но са много по-интересни, победителят се определя от въображението и логическото мислене....

Градове, държави, села, растения, животни и предмети

Христофор Колумб е открил континента Америка. Навремето, когато той и другите откриватели покорявали територии, те си водели записки за всичко, което виждали в новите земи. Те описвали обкръжаващата природа, растителните и животинските видове. Така, благодарение на...

Море, суша, небе

Бързината и ловкостта са важна част от много спортове. Усъвършенстването на тези две качества могат да помогнат както в надпреварите, така и в живота, когато говорим за бърза мисъл. Затова сега може да ги тренираме с играта „Море, суша, небе“, в която могат да включат...

Гатанки

От незапомнени време, за да предават знания и да учат нови неща, хората трябвало да отговорят на интересни въпроси, които нарекли гатанки. Сега е време и вие да познаете отговорите на няколко гатанки: Двама братя денем и нощем се гонят, пак не могат да се стигнат. Що...
„Пазач”

„Пазач”

Чували ли сте за легендарния Троянски кон? Той е дар от гърците за троянците, който им дават уж, за да признаят победата им във войната. В коня обаче се крият войни, които през нощта тихомълком излизат от него и отключват портите на града, след което го превземат....